Projecten

Hieronder enkele van de Projecten die Stichting Del Pozo steunt.

IIMS- Bolivia

In Bolivia werken we samen met Alejandra Rivera Eid;

zij is psycholoog en verbonden aan het Instituto de Investigaciones Medicos Sociales in Coachabamba. IIMS is een stichting met als doel om het leven van mensen in Bolivia te verbeteren, specifiek mensen met een handicap.

Voor meer informatie kunt u terecht op de (Spaanstalige) Facebook site van IIMS

Vialisa

Stichting Vialisa is opgericht in 2003 en sinds 2004 werkzaam in de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh. Het is de missie van Vialisa om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een economisch zelfstandig bestaan, waarbij de waarden zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en Menswaardigheid centraal staan.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Vialisa

Stichting Rondom Baba

Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen.
Daartoe heeft zij het centrum ‘Here Bugu’ opgericht waar samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd wordt.